Our services include the installation, repair and maintenance of:

Gate automation

Electric fencing

Intercom systems

CCTV systems

Remote monitoring of CCTV systems via the internet

Electronic access control systems

Weatherstations (supply, install and monitoring via internet)

 

Ons dienste sluit in, die installering, herstel en onderhoud van:

Ge-outomatiseerde hekke

Elektriese heinings

Interkom stelsels

Geslote kring TV stelsels

Afstand monitering van geslote kring TV deur middel van die internet

Elektroniese toegangsbeheer stelsels

Weerstasies (verskaf, instaleer asook monitering deur internet)

Free standing Fences / Vry staande heinngs

Misc. Steelwork / Diverse Staalwerk

Domestic Electric Fencing / huishoudilikke elektriese heinings

CCTV Cameras / Geslote kring kameras

Safety doors / Veiligheids deure

Steel Gates / Staal hekke

Intercom instalations / Interkom instelasies

Access control / Toegang beheer

Alarm systems / Alarm stelsels