Congate operates as a small enterprise with our offices where ever you are. We come to you and deliver our services at your premises. We have been around since the turn of the century and ever since then we have been striving to deliver the best possible service to all our customers.

Since we operate from our vehicles it is easy for us to stay dynamic and deliver fast effective services. Currently we boast a staff compliment of 3 with two full time technical persons and a administrative position.

We make use of proven technologies but do not hesitate to be innovative in our approach towards new technologies. On numerous occasions we have achieved the results others have thought impossible.

Our sheer will to outperform our peers and the immense pleasure we have in delivering high quality workmanship and service has earned us a reputation as the "no nonsense" company.

Congate word bedryf as 'n klein sakeonderneming met 'n kantoor waar u ook al is. Ons besoek u perseel en lewer ons dienste daar waar u ons die nodigste het. Sedert die begin van die eeu streef ons daarna om aan ons kliënte die heel beste diens moontlik te gee.

Omdat ons vanuit ons voertuie opereer is dit baie maklik vir ons om dinamies te bly. Ons spog tans met drie personeellede wat twee tegnici en 'n administratiewe persoon insluit.

Ons maak van bewese tegnologie gebruik maar skroom nie om innoverende denke in te span ten einde nuwe tegnologieë te gebruik nie. Op meer as een geleentheid het ons resultate gelewer wat ander doodeenvoudig as onuitvoerbaar afgemaak het.


Ons wil om die leiers te wees en die geweldige genot wat ons uit ons werk put deur hoë kwaliteit vakmanskap en diens het ons 'n "geen probleem" reputasie besorg.